Startprogram

Startprogram

For NMKS Juniorlandsfinale

I.PROGRAM

Torsdag 1 august

17.00                                     Depotet åpner.

18-20.30                              Sekretariatet åpent. Administrativ innsjekk.
18.20.30                               Teknisk kontroll

Depotet stenger kl.22.00

 

Fredag 2 august 2019

08.00                                     Depotet åpner

10-17.30                              Innsjekk og teknisk kontroll

15-17.30                              Frivillig trening

Lørdag 3 august

08.00                                     Førermøte på startplata

09.00                                     Løpet starter

II.ORGANISASJON OG BESKRIVELSE

2.1     

NMKs Landsfinale i Bilcross Junior og NMK Mesterskap i Bilcross I Junior 2019.

2.2      Beskrivelse

NMK Konsmo arrangerer NMKs Landsfinale for Juniorer henhold til ISR, NSR

NMK Konsmo    Arr.lis.nr.             ARBC.19.02566

2.3.1 Kontaktinformasjon

post@juniorlandsfinalen2019.no

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal

tlf 95215945

 

2.5      Offisielle funksjonærer

Løpsleder           :                              Stein Svardal 91647701

Ass.løpsleder:                                  Søren Snartemo                                                                            

Løpssekretær:                                  Evy Anita Hårtveit tlf 95215945                                                

Teknisk sjef :                                     Fredrik Ågedal                                                                                

Resultatservice/                              Morten Stene  

Sikkerhetssjef:                                Søren Snartemo                                                                            

Deltagerkontakt:                             Roar Bakken      tlf 47414651                                      

Depotsjef:                                         Daniel Laudal tlf 99500830

Ansvarlig for heatoppstilling       Mads Bakken

Faktadommer 5 min opprykk:    Kjetil Midtbø og Kim Meland

Anbudansvarlig:                              Sonja Svardal                   

Miljøansvarlig:                                 Stein Tore Bakke                                                                           

Faktadommere :

-          Start:                           Kjell Olsen

-          Tyvstart                      Odd Ågedal                                                   

-      Mål :                                     Tor Asbjørn Bakke

Observatør Alternativspor:          Henry Jensen

Pressesjef:                                         Ronny Blix tlf 913 63118                                              

 

            Jury

Juryleder:                                           Svein Atle Berge                                                                            

Jurymedlem:                                    Kristian Seterøy

Jurymedlem:                                    Tor Morten Larsen         

Jurymedlem:                                    Joakim Skalstad

Baneobersvatør:                             Espen Kerim

IV      INNSJEKK OG TEKNISK KONTROLL

4.1      Administrativ innsjekk

Administrativ innsjekk må være gjort før teknisk kontroll. Sekretariatet er i klubbhuset. Førere må personlig møte til innsjekk. For juniorer under 18 år må ledsager møte ved innsjekk.

4.1.1    Dokumenter som skal presenteres

Følgende vil bli sjekket på administrative kontroll:

·                    Førerlisens

·                    Anmelderlisens (dersom det er annen anmelder enn fører)

·                    Klubbmedlemskap

·                    Ledsagerlisens (gjelder for ledsager til juniorer under 18 år)

·                    Vognlisens

·                    Tollpapirer for vognlisens utstedt i land utenfor Norge.

 

Lisenser skal være i henhold til NSR.

4.2      Teknisk kontroll

Alle biler som skal delta i løpet må til teknisk kontroll. Denne vil foregå ved innkjøring til line up. Kun fører og en mekaniker skal være tilstede under den tekniske kontrollen. Vognlisens skal fremvises ved teknisk kontroll.

VII     PREMIERING

7          Premier

: Alle Finalister .

:På startplaten foran premievegg 30min etter målgang

Startliste finnes på www.juniorlandsfinalen.no

Vi ønsker alle velkommen til Konsmo motorbane ????

 

 


[Tilbake]


LogoDesign: Dots as | Makeweb 4.1